Advies van de Commissie van 27 oktober 2004 in het kader van Richtlijn 73/23/EEG van de Raad betreffende elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen — Veiligheid van zonneapparatuur voor cosmetische doeleindenVoor de EER relevante tekst