Kommissionens udtalelse af 27. oktober 2004 inden for rammerne af Rådets direktiv 73/23/EØF om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser — Sikkerhed af solbruningsudstyr til kosmetiske formålEØS-relevant tekst