Γραπτή ερώτηση E-002643/11 Georgios Toussas (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Μετανάστες απεργοί πείνας στην Αθήνα