Verordening (EG) nr. 2039/2004 van de Commissie van 26 november 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs voor boter voor de 9e bijzondere inschrijving in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2771/1999