Tuairim - Comataidh Eaconamach is Sòisealta na h-Eòrpa - Conradh Ceangailteach na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine