Uitvoeringsverordening (EU) 2021/422 van de Commissie van 9 maart 2021 tot verlening van een vergunning voor een preparaat van Enterococcus faecium (DSM 7134) als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor legkippen (vergunninghouder: Lactosan GmbH & Co KG) (Voor de EER relevante tekst)