Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/422 на Комисията от 9 март 2021 година за разрешаване за препарат от Enterococcus faecium DSM 7134 като фуражна добавка за кокошки носачки (притежател на разрешителното Lactosan GmbH & Co KG) (текст от значение за ЕИП)