Kommissionens forordning (EU) 2019/650 af 24. april 2019 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 for så vidt angår johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (EØS-relevant tekst.)