Zadeva C-406/05: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi sodbe Hoge raad der Nederlanden z dne 18. novembra 2005 v zadevi Staatsecretaris van Financiën proti P. Jurriëns Beheer BV