Vec C-406/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozsudkom Hoge Raad der Nederlanden z  18. novembra 2005 , ktorý súvisí s konaním: Staatssecretaris van Financiën proti P. Jurriëns Beheer BV