Sprawa C-406/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Hoge Raad der Nederlanden z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie Staatssecretaris van Financiën przeciwko P. Jurriëns Beheer B.V.