lieta C-406/05: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Hoge Raad der Nederlanden 2005. gada 18. novembra spriedumu lietā Staatssecretaris van Financiën pret P. Jurriëns Beheer BV