Sag C-406/05: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 18. november 2005 af Hoge Raad der Nederlanden i sagen Staatssecretaris van Financiën mod P. Jurriëns Beheer BV