Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o približevanju zakonov držav članic o strojih (Besedilo velja za EGP)