Decyzje Wspólnego Komitetu EOG, w przypadku których spełniono wymogi konstytucyjne zgodnie z art. 103