EEZ Apvienotās komitejas lēmumi, kam izpildītas konstitucionālās prasības, uz kurām attiecas EEZ līguma 103. pants