Afgørelser truffet af Det Blandede EØS-udvalg, for hvilke de forfatningsmæssige krav i henhold til artikel 103 i EØS-aftalen er opfyldt