Mål C-351/04: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, av den 22 juli 2004 i målet mellan Ikea Wholesale Ltd och Commissioners of Customs and Excise