Kohtuasi C-351/04: Eelotsusetaotlus, mille esitas High Court of Justice, Chancery Division (Inglismaa ja Wales) 22. juuli 2004. aasta määrusega kohtuasjas Ikea Wholesale Ltd v. Commissioners of Customs and Excise