Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia limitów ilościowych oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8899) (Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, węgierskim i włoskim są autentyczne) (2012/782/UE)