Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1267 al Consiliului din 10 septembrie 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei