Rådets beslut 2006/000/RIF av den om ändring av beslut 2002/348/RIF om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension