Padomes Lēmums 2006/…/TI (… gada …), ar ko groza Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā