2006/610/EÜ: Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 17. juuli 2006 , nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate sisekokkuleppe (mis käsitleb ühenduse abi rahastamist vastavalt mitmeaastasele finantsraamistikule aastateks 2008–2013 AKV–EÜ koostöölepingu alusel ja finantsabi eraldamist nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa) ajutise rakendamise kohta