mål C-363/05: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av VAT and Duties Tribunals, London, av den 19 september 2005 i målet mellan 1) J.P. Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc, 2) The Association of Investment Trust Companies och Commissioners of HM Revenue and Customs