Zadeva C-363/05: Predlog za sprejem predhodne odločbe na podlagi navodila VAT and Duties Tribunals, London z dne 19. septembra 2005 v zadevi J.P. Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc in The Association of Investment Trust Companies proti Commissioners of HM Revenue and Customs