Javaslat a Tanács rendelete a Kínai Népköztársaságból származó volfrámkarbid és zsugorított volfrámkarbid behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2268/2004/EK rendelet módosításáról