SKRIFTLIG FRÅGA E-0251/04 från Roberta Angelilli (UEN) till kommissionen. Etiketter på bröd.