SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0251/04 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Etikettering voor brood.