ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0251/04 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Οι ετικέτες για το ψωμί.