Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Koldo Gorostiagas immunitet och privilegier (2004/2102(IMM))