2005/213/EK: Padomes Lēmums (2005. gada 24. janvāris) attiecībā uz Nolīguma slēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par to, lai provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru laikposmam no 2004. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam nosaka zvejas iespējas un finansiālo kompensāciju, kas paredzēta Eiropas Ekonomikas kopienas un Kotdivuāras Republikas Nolīgumā par zveju Kotdivuāras ūdeņos