2005/213/EÜ: Nõukogu otsus, 24. jaanuar 2005 Euroopa Majandusühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vahelises Côte d’Ivoire’i rannikuvetes kalastamise kokkuleppes sätestatud kalapüügivõimaluste ja rahalise toetuse 1. juulist 2004 kuni 1. juunini 2007 vältavaks ajavahemikuks kindlaksmääramist käsitleva protokolli ajutist kohaldamist käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta kirjavahetuse teel