2005/213/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2005 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním provádění Protokolu, kterým se na období od 1. července 2004 do 30. června 2007 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o rybolovu při pobřeží Pobřeží slonoviny