Regionų komiteto nuomonė dėl Žaliosios knygos Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategija