Stanovisko Výboru regionů k tématu Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii