Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over artikel 7 van het Verdrag betreffende de Europese Unie: Eerbiediging en bevordering van de waarden waarop de Unie is gegrondvest (COM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))