Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union: Respekt for og fremme af de værdier, som EU bygger på (KOM(2003) 606 — C5-0594/2003 — 2003/2249(INI))