Schriftelijke vraag E-6113/09 van Mario Borghezio (EFD) aan de Commissie. Noodzaak ingrijpen EU in financiële manoeuvres in verband met de olieprijs