Komission suositus, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2006 , ohjeista sovellettaviksi neuvoston direktiivin 76/768/ETY mukaisissa väitteissä, joiden mukaan valmistetta ei ole testattu eläinkokeilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)