2006 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.