Kommissionens forordning (EF) nr. 1182/2006 af 2. august 2006 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af det delkontingent II for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet, som er fastsat i forordning (EF) nr. 2375/2002