Pracovní dokument Komise - Začlenění zřetele na životní prostředí do dalších oblastí politik- hodnocení Cardiffského procesu