SKRIFTLIG FRÅGA E-3520/02 från Ursula Schleicher (PPE-DE) till rådet. Stadgor för och finansiering av europeiska politiska partier.