Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (Text av betydelse för EES)