Europaparlamentets beslut om nomineringen av Karel Pinxten till uppdraget som ledamot av revisionsrätten (C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS))