Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Karela Pinxtena na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS))