Az Európai Parlament határozata Karel Pinxtennek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS))