Europa-Parlamentets afgørelse om indstilling af Karel Pinxten som medlem af Revisionsretten (C6-0341/2005 - 2005/0813(CNS))