Bedrivande av regelbunden lufttrafik - Italiens anbudsinfordran i enlighet med artikel 4.1 d) i rådets förordning (EEG) nr 2408/92, angående bedrivande av regelbunden lufttrafik mellan Cagliari och Rom (Text av betydelse för EES)